хостинг joomla 2.5
туры в Египет
Pe mikro-cevi za optiku
xsme seal serbia sertifikat xsme seal serbia sertifikat
25 godina sa vama

Mikro cevi za uvlačenje u veće Pe cevi

PE cevi malog preseka za uduvavanje veće PE cevi su namenjene za uduvavanje ili uvlačenje mikro optičkog kabla u mesnoj i međumesnoj mreži. Imaju primenu u postojećoj telekomunikacionoj kanalizaciji u svrsi bolje organizacije i zaštite optičkih mikrokablova.

Izrada PE cevi malog prečnika za uduvavanje u PE cev izvršena je u svemu prema važećim Tehničkim uslovima za polietilenske cevi malog prečnika za kablovsku kanalizaciju (PTT Vesnik br. 25/87).

Primena polietilenskih cevčica zauzima sve značajnije mesto u telekomunikacijama zahvaljujući  brojnim prednostima u odnosu na druge materijale:

-         Mala specifična masa – lako transportovanje i montaža

-         Dobra savitljivost – dobro prilagođavanje terenu

-         Velika otpornost na koroziju – odlična otpornost na agresivne medije i agresivna zemljišta

-         Velika hemijska otpornost

-         Temperatura primene do +60°C, dok u kraćim vremenskim intervalima temperature primene mogu dostizati i do +80°C

-         Otpornost na niske temperature

-         Fitinzi se proizvode od istog materijala kao i same cevi, što omogućava posebno siguran i efikasan spoj

-         Visok kvalitet koji garantuje dugotrajnu upotrebu sa rokom od 50 godina eksploatacije

Mikrocevčice za uduvavanje u PE cevi se izrađuju od polietilena visoke gustine HDPE

Mikrocevčica je bešavna, jednoslojna cev, pravilnog cilindričnog oblika,  bez oštećenja, pukotina i primesa stranih tela.

Da bi se minimizovalo trenje koje se javlja prilikom uduvavanja / uvlačenja mikrokabla u cevčicu, na unutršnjoj površini cevčice se nalazi optimalan broj podužnih žljebova.

U tabeli su dati tipovi mikročevčica za uduvavanje u PE cevi koje su u proizvodnom programu sa karakterističnim dimenzijama.

Mere i dozvoljena odstupanja zadovoljavaju JUS.G.C6.601.

Mikrocevčica A/B

A-Spoljni prečnik (mm)

C-Debljina zida (mm)

D-Broj zubaca

Boja

Cev PEHD Fi 10/8

10 ±0,1

1,0 ±0,1

55

Crvena, zelena, plava, žuta, bela, siva i oranž

Cev PEHD Fi 12/10

12 ±0,1

1,0 ±0,1

55

Crvena, zelena, plava, žuta, bela, siva i oranž

Nastavljanje mikrocevi se vrši spojnicama odgovarajućeg prečnika.Spojnice su konstrukciono izvedene po principu "brzih spojki".