LSA alat

Omogućava montažu i demontažu parica na LSA regletama.