Title Image

Recenzije

Teamenergo-d.o.o
  |  

“Teamenergo” d.o.o

"Saradnja sa Elposom je na izuzetnom nivou od prvog dana osnivanja kompanije Teamenergo. Zasniva se na poverenju, sagledavanju svih mogućnosti za potencijalnu saradnju, uz visok kvalitet proizvoda iz širokog portfolia proizvoda koji Elpos nudi u delu telekomunikacione i energetske opreme i materijala. Pouzdanost i raspoloživost materijala...

Saznaj više
05 август