Title Image

“Telekom Srbija” a.d.

TELEKOM-SRBIJA

Recenzija

„Izražavam posebno zadovoljstvo i poštovanje prema Vama kao poslovnom partneru Telekoma.

Dugogodišnjom saradnjom, na obostrano zadovoljstvo, ostvarili ste ogromno poverenje kao naš dobavljač opreme za telekomunikacije.

Smatram da ste to postigli: trudeći se da svaku isporuku ispoštujete, bez obzira na njenu vrednost, gledajući da svaki rok isporuke ne bude odlaganje ako već može ranije da se isporuči materijal; nudeći svaki put sve potrebne ateste i načine provere kvaliteta kvalifikovanog materijala; nudeći inovacije na postojećim materijalima i aktivno učestvujući u kreiranju specifičnih tehničkih detalja za potrebe ljudi koji konkretno koriste materijal; trudeći se da proizvode, koje vi ne proizvodite, maksimalno iskontrolišete pre nego što dođu do naše kontrole i te rezultate prezentujete komisijama za kontrolu kao i vaša zapažanja pri tome;… Mogao bih još toga nabrajati pa bi se činilo da ste savršeni dobavljač za nas.

Lično, mislim da to i jeste.“

– Dejan Milosavljević, dipl inž el i tel, Direkcija za tehniku

Category