Title Image

Telekomunikaciona oprema

Olovna prava spojnica TOS

  |   Prave
Spojnica

Prečnik provodnika

0.4 0.6 0.8 0.9
TOS-12 10X4 5X4
TOS-20 40X4 25X4 15X4 10X4
TOS-30 125X4 75X4 40X4 24X4
TOS-40 200X4 125X4 75X4 50X4
TOS-50 350X4 225X4 150X4 85X4
TOS-60 500X4 300X4 175X4 155X4
TOS-70 600X4 400X4 200X4 150X4
TOS-80 900X4 600X4 250X4

Upotrebljava se za spajanje omotača kablova sa olovnim ili aluminijumskim omotačem (bez gasne kontrole) koji se polažu u kablovsku kanalizaciju ili u zemlju. Sa ovom spojnicom postiže se hermetičko zatvaranje olovnog, odnosno aluminijuskog omotača na mestu spoja, tako da je kabl potpuno zaštićen od vlage.

Spojnica je izrađena od čistog nelegiranog olova (čistoća 99.95 %). Sastoji se iz jednog dela i uzdužno je razrezana, a sve ivice su kalaisane u širini od 10-40 mm.