Title Image

Telekomunikaciona oprema

Olovna račvasta spojnica-TORS

  |   Račvaste

Olovna račvasta spojnica-TORS model /2

Spojnica

Prečnik provodnika

0.4 0.6 0.8 0.9
TORS-15/2 20X4 15X4 7X4 5X4
TORS-25/2 60X4 40X4 30X4 19X4
TORS-35/2 175X4 100X4 60X4 40X4
TORS-50/2 350X4 225X4 150X4 85X4

Sa dva ili tri kraka služi za nastavljanje i račvanje telefonskih kablova sa olovnim ili aluminijumskim omotačem. Spojnica je izrađena od čistog nelegiranog olova (čistoća 99.95 %). Sastoji se iz gornjeg i donjeg dela, a sve ivice su kalaisane u širini od 10-40 mm.

Olovna račvasta spojnica-TORS model /3

Spojnica

Prečnik provodnika

0.4 0.6 0.8 0.9
TORS-15/3 20X4 15X4 7X4 5X4
TORS-25/3 60X4 40X4 30X4 19X4
TORS-35/3 175X4 100X4 60X4 40X4
TORS-50/3 350X4 225X4 150X4 85X4
TORS-65/3 600X4 400X4 200X4 150X4
TORS-80/3 900X4 600X4 250X4
Sa dva ili tri kraka služi za nastavljanje i račvanje telefonskih kablova sa olovnim ili aluminijumskim omotačem. Spojnica je izrađena od čistog nelegiranog olova (čistoća 99.95 %). Sastoji se iz gornjeg i donjeg dela, a sve ivice su kalaisane u širini od 10-40 mm.