Title Image

Telekomunikaciona oprema

Olovna račvasta spojnica-TORS

  |   Račvaste

Olovna račvasta spojnica-TORS model /2

Spojnica

Prečnik provodnika

0.40.60.80.9
TORS-15/220X415X47X45X4
TORS-25/260X440X430X419X4
TORS-35/2175X4100X460X440X4
TORS-50/2350X4225X4150X485X4

Sa dva ili tri kraka služi za nastavljanje i račvanje telefonskih kablova sa olovnim ili aluminijumskim omotačem. Spojnica je izrađena od čistog nelegiranog olova (čistoća 99.95 %). Sastoji se iz gornjeg i donjeg dela, a sve ivice su kalaisane u širini od 10-40 mm.

Olovna račvasta spojnica-TORS model /3

Spojnica

Prečnik provodnika

0.40.60.80.9
TORS-15/320X415X47X45X4
TORS-25/360X440X430X419X4
TORS-35/3175X4100X460X440X4
TORS-50/3350X4225X4150X485X4
TORS-65/3600X4400X4200X4150X4
TORS-80/3900X4600X4250X4
Sa dva ili tri kraka služi za nastavljanje i račvanje telefonskih kablova sa olovnim ili aluminijumskim omotačem. Spojnica je izrađena od čistog nelegiranog olova (čistoća 99.95 %). Sastoji se iz gornjeg i donjeg dela, a sve ivice su kalaisane u širini od 10-40 mm.