Title Image

Telekomunikaciona oprema

Završna spojnica-ZSM

  |   Zavrsne

tip

Broj otvora,
PG uvodnica
-za kabl do 50×4

Kapacitet kabla

ZSM 40

4

do 200×4

ZSM 50

5

do 250×4

ZSM 60

6

do 300x4

ZSM 70

10

do 500x4

ZSM 80

12-14

do 900x4

Služi za izradu završnog nastavka preko koga se nastavljaju kablovi iz mreže sa vazdušno-papirnom izolacijom na završne kablove.Spojnica se sastoji iz: tela spojnice (olovni lim), poklopca(mesingani lim) i PG uvodnica za uvođenje završnih kablova u završnu spojnicu.Uvodnice su izvedene kao posebni elementi koji se montiraju na poklopac.