Title Image

Telekomunikaciona oprema

Detektabilne trake TD-1 sa Al folijom

  |   Pozor trake
Detektabilne trake sa Al folijom TD-1 su izrađene prema tehničkim uslovima ZJPTT,
PTT Vesnik br. 14/1 i za njih je izdat atest Ratela br. 1-06-3454-1091/08 od 15.09.2008

Traka TD-1 je po strukturi četvoroslojna traka.Sastoji se iz sloja poliestera(12 μm), aluminijuma(9μm) i obložena sa obe strane slojem polietilena (30 μm i 100 μm).Postupak prozvodnje se odvija u fiše etapnom kaširanju slojeva trake.Prvo se kašira oštampani sloj poliestera sa Al folijom, onda se kašira dobijeni duplex sa polietilenskom folijom 30 μm na sloj Pes folije.Dobijeni triplex se zatim kašira sa Pe folijom 100 μ na sloj Al folije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTABILNA TRAKA TD-1JED. MEREVREDNOST
1.Zatezna čvrstoća podužnaN/mm2>25
2.Zatezna čvrstoća poprečnaN/mm2>25
3.Istezanje do prekida podužno Pe trake%>300
4.Istezanje do prekida podužno cele trake%>70
5.Istezanje do prekida poprečno cele trake%>65
6.Traka ne sme da se lomi na temperaturiºC>-25
7.Traka ne sme da se lepi međusobno namotana na kotur na temperaturi odºC<70
8.Materijal spoljnih površina i lepakPostojan prema vodi i hemikalijama u zemlji
9.Boja trakežuta
10.Nominalna fabrička širinamm50, 60, 80, 100, 120 i 150
11.Nominalna fabrička debljinamm0.151
12.Nominalna fabrička dužinam250, 500, 750 i 1000