Title Image

Telekomunikaciona oprema

Detektabilne TD-3 trake sa provodnicima

  |   Pozor trake
Detektabilne trake TD-3 su izrađene prema tehničkim uslovima ZJPTT,
PTT Vesnik br. 14/1 i za njih je izdat atest br.021-8738/01.

Detektabilna traka služi za obeležavanje i detekciju svih nemetalnih podzemnih instalacija.To je dvoslojna traka gde se između laminiranih traka nalaze sinusoidno postavljeni provodnici od nerđajućeg čelika ili bakra. Provodnici mogu biti neizolovani ili izolovani slojem HDPE.

Osnovne karakteristike:

 1. Izduženje Pe trake min 400 %
 2. Odnos dužine sinusoidnog postavljenih provodnika i dužine trake 1.25:1
 3. Izduženje SS Fe provodnika Ø0.5 mm (40 % + 25%(sinusoida))-ukupno 65 %
 4. Izduženje Cu provodnika Ø0.6 mm (25 % + 25%(sinusoida))-ukupno 50 %
 5. Čvrstoća Cu provodnika 285 N/mm2
 6. Zatezna čvrstoća trake  25-30 N/mm2
 7. Čvrstoća slepljivanja slojeva 2.5-3 N/10 mm
 8. Postojanost na temperaturu  -25 do +70 ºC
 9. Postojanost prema vodi i hemikalijama u zemlji

Osnovne prednosti u odnosu na druge tipove detektabilnih traka:

 1. Lako lociranje nemetalnih instalacija.
 2. U eksploataciji omogućava uzdužno istezanje 65 % (sinusoidno postavljeni provodnici) za razliku od nekih metaliziranih traka čije je istezanje znatno manje.
 3. Laka detekcija mesta prekida(korišćenjem elektronskih instrumenata-tragač kablova).
 4. Može se koristiti i za komunikaciju između udaljenih ekipa bilo u toku montaže bilo u toku održavanja.

Standardni tipovi traka

ELPOS TD-3 trake sa 2 SS Fe(Prohrom) Ø0.5 provodnika

Tip trakeUkupna debljina slojevaUkupna debljina provodnikaUkupna debljina trakeŠirinaDužina
ELPOS TD-3 PE/PP+2Fe0.158 mm0.5 mm0.658 mm60;80;100 i 120 mm250; 500 m
ELPOS TD-3 PE/PE+2Fe0.235 mm0.5 mm0.735 mm60;80;100 i 120 mm250; 500 m

ELPOS TD-3 trake sa 2 Cu Ø0.6 provodnika

Tip trakeUkupna debljina slojevaUkupna debljina provodnika sa izolacijomUkupna debljina trakeŠirinaDužina
ELPOS TD-3 PE/PP+2Cu
0.158 mm
0.8 mm
0.958 mm
60;80;100 i 120 mm250; 500 m
ELPOS TD-3 PE/PE+2Cu
0.235 mm
0.8 mm1.035 mm60;80;100 i 120 mm250; 500 m

ELPOS TD-3 trake sa 2 Cu Ø0.5 provodnika

Tip trakeUkupna debljina slojevaUkupna debljina provodnika sa izolacijomUkupna debljina trakeŠirinaDužina
ELPOS TD-3 PE/PP+2Cu0.158 mm0.7 mm0.858 mm60;80;100 i 120 mm250; 500 m
ELPOS TD-3 PE/PE+2Cu0.235 mm
0.7 mm

0.935 mm
60;80;100 i 120 mm250; 500 m

ELPOS TD-3 trake sa 1 Cu Ø0.6 provodnika i 1 SS Fe(Prohrom)  Ø0.5 provodnika

Tip trakeUkupna debljina slojevaUkupna debljina provodnika sa izolacijomUkupna debljina trakeŠirinaDužina
ELPOS TD-3 PE/PP+2Cu0.158 mm0.8 mm0.958 mm60;80;100 i 120 mm250; 500 m
ELPOS TD-3 PE/PE+2Cu0.235 mm0.8 mm1.035 mm60;80;100 i 120 mm250; 500 m