Title Image

Telekomunikaciona oprema

Upozorne trake svih vrsta i boja

  |   Pozor trake
Upozoravajuće trake su izrađene prema tehničkim uslovima ZJPTT,
PTT Vesnik br. 14/1 i za njih je izdat atest br.021-8738/01.

To je jednoslojna traka od polietilena na kojoj je jasno ispisano upozorenje o kakvoj instalaciji se radi (telefonski kabl, energetski kabl, vodovod, gasni cevovod). Boja trake može biti: žuta, crvena, plava itd. što zavisi od vrste instalacije.

Upozoravajuće trake se namotavaju na papirne hilzne Ø76/90, obeležavaju etiketama i pakuju u zaštitne Pe kese.

ELPOS proizvodi dve vrste upozoravajućih traka:standardna”ELPOS TS” traka i ”ELPOS TX” traka sa izuzetno velikim izduženjem.

Oznaka trakeDebljinaŠirinaDužinaIzduženje
ELPOS TS
0.1 mm
60;80,100,120 mm500; 1000 m
min 300%
ELPOS TX
0.1 mm
60;80;100,120 mm500; 1000 m
min 650%