Title Image

Telekomunikaciona oprema

SAPA creva

  |   Pribor za zaštitu kablova

Savitljiva metalna creva od kružno pletenih traka.

Materijal: Čelik JUS C.B4.016Č.0148

Zaštita:

Opcija 1. Galvanski pocinkovan komad u kvalitetu GALZn4

Opcija 2. Plastifikacija

Opcija 3. Galvanizacija + plastifikacija

Opcija 4. PVC crevo

Unutrašnji prečnici u ponudi(mm):

Fi 11, Fi13, Fi 16, Fi 18, Fi 21, Fi 23, Fi26, Fi 29, Fi30, Fi32, Fi 35, Fi40, Fi50, Fi60

Pakovanje:

Koturi 50 i 25m