Title Image

Telekomunikaciona oprema

Kruta sajla za provlačenje kabla (BINDRAK)

  |   TT alati

Omogućava uvlačenje sajle sa mašine za provlačenje kablova u cev telefonske kanalizacije.Može se koristiti i za provlačenje kablova manjih kapaciteta kroz cevi kablovske kanalizacije.

Sastoji se od fiber sajle prečnika 9 mm dužine 160 m i kružnog postolja koji omogućava lagano odmotavanje i nakon upotrebe namotavanje sajle.