Title Image

Telekomunikaciona oprema

Mašina za provlačenje kabla

  |   TT alati

Omogućava jednostavno i lako provlačenje kablova kroz telefonsku kanalizaciju.Mašina je namerno dizajnirana na ručni pogon zbog brzog uočavanja teškoća pri provlačenju kabla.

Odnos snage iznosi 1:17.

Mašina poseduje sajlu prečnika 0.9 mm koja je dugačka 160 m.Ona je dovoljno jaka da izdrži opterećenja pri provlačenju svih kapaciteta kablova dužine 160 m i njena sila kidanja iznosi 48 kN.

Nakon upotrebe mašina se može lagano premeštati sa jednog na drugo mesto.