Title Image

“Teamenergo” d.o.o

Teamenergo-d.o.o

Recenzija

Saradnja sa Elposom je na izuzetnom nivou od prvog dana osnivanja kompanije Teamenergo.

Zasniva se na poverenju, sagledavanju svih mogućnosti za potencijalnu saradnju, uz visok kvalitet proizvoda iz širokog portfolia proizvoda koji Elpos nudi u delu telekomunikacione i energetske opreme i materijala. Pouzdanost i raspoloživost materijala i opreme koju nabavljamo, uz partnerski odnos koji smo izgradili tokom godina, od velike je važnosti za rad naše kompanije u ovim turbulentnim i nesigurnim trenucima u kojim živomo i radimo.

– Aleksandar Radivojević, MBA, M.Sc.E.E. | Director
Teamenergo d.o.o. Beograd-Zemun

1. авг 2020

Date

август 01, 2020

Category

recenzije