Title Image

Telekomunikaciona oprema

Spojnice za STA i STKA železničke kablove

  |   Železnički program

Prava/kondezatorska spojnica za kablove tipa STA/STKA sa mehaničkom zaštitnom spojnicom KS-53 (komplet)

U skladu sa standardom JŽS S1.050
RED. BR.NAZIVJED. MEREKOLICINA
1Spojnica koax. parice 1,2 / 2,4komplet2
2Papirne cevcice 1,2kom.50
3Papirne cevcice 0,9kom.50
4Papirni grupni prstenovi GP 9kom.30
5Papirni grupni prstenovi GP 5,2kom.20
6Tinol zica debljine 2 mmkg0.1
7Silika gel suseni 50 gr.kom.2
8Secen metalizirani papir – traka sirine 100 mm – 1 mkom.1
9Silikonski zaptivac precnika 34 mmkom.2
10Natron papir C125 mikrona 330 x 1000 mmkom.2
11Bakarno visezilno kalaisano uze preseka 6 mm2m2
12Celicna FeZn zica precnika 1,2 mm – 4 mkom.1
13Stearin 0,1 kgkom.1
14*Hesijan platno 100 mm x 1 mkom.2
15*Kalaj 35%kg2.6
16*Alu lemkg0.3
17*Tinol pastag10
18*Sredstvo za odmascivanje kablag50
19*Samolepljiva platnena traka 6 mm x 3 mkom.1
20*Crna kablovska masakg10
21*Kondenzator 10pFkom.5
22*Kondenzator 20pFkom.5
23*Kondenzator 30pFkom.5
24*Kondenzator 40pFkom.5
25*Kondenzator 50pFkom.5
26*Kondenzator 100pFkom.5
 * – posebno upakovano  

Pupinovana spojnica za kablove tipa STA/STKA sa mehaničkom zaštitnom spojnicom KS-64 (komplet)

U skladu sa standardom JŽS S1.051
RED. BR.NAZIVJED. MEREKOLICINA
1Spojnica koax. parice 1,2 / 2,4komplet2
2Papirne cevcice 1,2kom.70
3Papirne cevcice 0,9kom.70
4Papirni grupni prstenovi GP 9kom.30
5Papirni grupni prstenovi GP 5,2kom.20
6Tinol zica debljine 2 mmkg0.1
7Silika gel suseni 50 gr.kom.2
8Secen metalizirani papir – traka sirine 100 mm – 1 mkom.1
9Silikonski zaptivac precnika 34 mmkom.2
10Natron papir C125 mikrona 330 x 1000 mmkom.2
11Bakarno visezilno kalaisano uze preseka 6 mm2m2
12Celicna FeZn zica precnika 1,2 mm – 4 mkom.1
13Stearin 0,1 kgkom.1
14Hesijan platno 100 mm x 1 mkom.2
15*Kalaj 35%kg2.6
16*Alu lemkg0.3
17*Tinol pastag10
18*Sredstvo za odmascivanje kablag50
19*Samolepljiva platnena traka 6 mm x 3 mkom.1
20*Crna kablovska masakg14
 * – posebno upakovano  

Račvasta spojnica za kablove tipa STA/STKA sa mehaničkom zaštitnom spojnicom TRS (komplet)

U skladu sa standardom JŽS S1.052
RED. BR.NAZIVJED. MEREKOLICINA
1Spojnica koax. parice 1,2 / 2,4komplet2
2Papirne cevcice 1,2kom.70
3Papirne cevcice 0,9kom.70
4Papirni grupni prstenovi GP 9kom.40
5Papirni grupni prstenovi GP 5,2kom.20
6Tinol zica debljine 2 mmkg0.1
7Silika gel suseni 50 gr.kom.2
8Secen metalizirani papir – traka sirine 100 mm – 1 mkom.1
9Silikonski zaptivac precnika 34 mmkom.2
10Natron papir C125 mikrona 330 x 1000 mmkom.2
11Bakarno visezilno kalaisano uze preseka 6 mm2m2
12Celicna FeZn zica precnika 1,2 mm – 4 mkom.1
13Stearin 0,1 kgkom.1
14Hesijan platno 100 mm x 1 mkom.2
15*Kalaj 35%kg3.5
16*Alu lemkg0.4
17*Tinol pastag10
18*Sredstvo za odmascivanje kablag50
19*Samolepljiva platnena traka 6 mm x 3 mkom.1
20*Crna kablovska masakg16
 * – posebno upakovano