Title Image

Telekomunikaciona oprema

Krajnja(zatezna)hvataljka za ADSS kablove od 5-25mm

  |   Pribor za vazdušne ADSS kablove

Tip: DN 525
Materijal: Poliamid

ZATEZNA STEZALJKA DN 525

Zatezna stezaljka DN 525 ADSS se primenjuje kod kablova različitih konstrukcija a dimenzija preseka od Ø5mm do Ø25mm. Zatezna stezaljka DN 525 je izrađena od visokokvalitetnih materijala, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na atmosferske uticaje i UV zračenje. Ispitana je i atestirana tako da podleže svim standardima propisanim za kablovski pribor. Unutrašnji kanali zatezne stezaljke DN 525 su nazubljeni tako da imaju odličan mehanički kontakt sa izolacijom provodnika i na taj način se onemogućava proklizavanje i dobija efekat maksimalno pouzdanog zatezanja. Minimalna prekidna sila 4,5 kN. Stezaljka se ugrađuje bez posebnih alata. Stezaljka ne sadrži delove koji mogu da otpadnu pri radu na visini.
Stezaljka poseduje sistem za kompenzaciju cikličnih sila, poput jakih udara vetrova i sličnih cikličnih opterećenja.
Stezaljka ima jedinstvenu mogućnost da se u nju postave nezavisno dva provodnika, odnosno da se nakon postavljanja prvog, veoma lako može dodati i drugi provodnik.

ZATEZNA STEZALJKA DN 525

Napomena: Stezaljka DN 525 se standardno isporučuje sa jednim klinom. Na Zahtev Kupca može biti isporučena i sa dva klina.

ZATEZNA STEZALJKA DN 525