Title Image

Telekomunikaciona oprema

Materijal za nastavljanje zauzetih Pe cevi

  |   Pribor za pe i pvc cevi
Tipovi: Fi 40 i Fi 50 mm

Spojnica za zauzete Pe cevi služi za nastavljanje ili popravku Pe cevi bez uticaja na njen sadržaj.Spojnica je konstruisana tako sa se sklapa oko cevi i priteže zaptivačima.Silikonska guma omogućuje zaptivenost do 10 bara a metalni držači se urezuju u cevi tako da spojnica neće skliznuti ni pri vibracijama nastalim uduvavanjem optičkih kablova.Svi plastični delovi su napravljeni od poliamida.