Title Image

Telekomunikaciona oprema

Materijal za nastavljanje zauzetih Pe cevi

  |   Pribor za pe i pvc cevi
Tipovi: Fi 40 i Fi 50 mm

Reparaturna spojnica za zauzete Pe cevi služi za nastavljanje ili popravku Pe cevi bez uticaja na njen sadržaj.Spojnica je konstruisana tako sa se sklapa oko cevi i priteže zaptivačima.Silikonska guma omogućuje zaptivenost do 10 bara a metalni držači se urezuju u cevi tako da spojnica neće skliznuti ni pri vibracijama nastalim uduvavanjem optičkih kablova.Svi plastični delovi su napravljeni od poliamida, metalni od prohroma AISI304.

Reparaturna PVC cev se sastoji iz dve cevi izrađene od PVC-a i dva zaptivača izrađena od mekog PVC-a. Konstrukcija žlebova na polucevima i zaptivača omogućavaju dvostruko zaptivanje, tako da je cev nepropusna na vazduh i vodu.

Tehničke karakteristike reparaturne cevi :

– spoljašnji prečnik cevi 32, 40 ili 50mm

– dužina cevi 2000mm

– radni pritisak 0.5 bar