Title Image

Telekomunikaciona oprema

Mikro cevi za spoljašnju montažu

  |   PE mikro-cevi za optiku

PE cevi malog preseka za spoljšnju montažu su namenjene za direktno polaganje u zemlju u koje se uduvava ili uvlači mikro optički kabl u mesnoj i međumesnoj mreži. Služe za izgradnju zasebne mikrocevne telekomunikacione kanalizacije u svrsi bolje organizacije i zaštite optičkih mikrokablova.

Izrada PE cevi malog prečnika za direktno polaganje u zemlju izvršena je u svemu prema važećim Tehničkim uslovima za polietilenske cevi malog prečnika za kablovsku kanalizaciju (PTT Vesnik br. 25/87).

Primena polietilenskih cevčica zauzima sve značajnije mesto u telekomunikacijama zahvaljujući  brojnim prednostima u odnosu na druge materijale:

– Mala specifična masa – lako transportovanje i montaža

– Dobra savitljivost – dobro prilagođavanje terenu

– Velika otpornost na koroziju – odlična otpornost na agresivne medije i agresivna zemljišta

– Velika hemijska otpornost

– Temperatura primene do +60°C, dok u kraćim vremenskim intervalima temperature primene mogu dostizati i do +80°C

– Otpornost na niske temperature

– Fitinzi se proizvode od istog materijala kao i same cevi, što omogućava posebno siguran i efikasan spoj

– Visok kvalitet koji garantuje dugotrajnu upotrebu sa rokom od 50 godina eksploatacije

Mikrocevčice za direktno polaganje u zemlju se izrađuju od polietilena visoke gustine HDPE

Mikrocevčica je bešavna, jednoslojna cev, pravilnog cilindričnog oblika,  bez oštećenja, pukotina i primesa stranih tela.

Da bi se minimizovalo trenje koje se javlja prilikom uduvavanja / uvlačenja mikrokabla u cevčicu, na unutršnjoj površini cevčice se nalazi optimalan broj podužnih žljebova.

U tabeli su dati tipovi mikročevčica za direktno polaganje u zemlju koje su u proizvodnom programu sa karakterističnim dimenzijama.

Mere i dozvoljena odstupanja zadovoljavaju JUS.G.C6.601.

Mikrocevčica A/BA-Spoljni prečnik (mm)C-Debljina zida (mm)D-Broj zubacaBoja
Cev PEHD Fi 20/1620 ±0,12,0 ±0,175Po zahtevu
Cev PEHD Fi 16/1216 ±0,12,0 ±0,175Po zahtevu
Cev PEHD Fi 12/812 ±0,12,0 ±0,155Po zahtevu
Cev PEHD Fi 10/610 ±0,12,0 ±0,140Po zahtevu

Nastavljanje mikrocevi se vrši spojnicama odgovarajućeg prečnika.Spojnice su konstrukciono izvedene po principu „brzih spojki“.