Title Image

Telekomunikaciona oprema

Razvodni telefonski orman tip RO na zid

  |   Orman tip ro, Telekomunikacioni ormani

Razvodni telefonski ormani RO-1, RO-2, RO-4, RO-6, RO-8 i RO-12 se postavljaju na mestu koncentracije kućne telefonske instalacije, na zid. Služi za smeštaj pribora za završavanje, račvanje i ranžiranje instalacionih kablova.Pod priborom se podrazumeva sve vrste regleta i višeparični konektori.

Izrada RO ormana izvršena je u svemu prema važećim tehničkim uslovima za razvodne telefonske ormane(“PTT Vesnik” br.16/79).rman je izrađen od dekapiranog čeličnog lima.Boja ormana je RAL 7032.Bravica ormana je metalna i poseduje univerzalni ključ koji ostaje blokiran u bravi nakon njenog otvaranja.

Dimenzije (mm)RO 1RO 2RO 4RO 6RO 8RO 12
a/A240/ 200370/ 330370/ 330370/ 330370/ 330475/ 435
b/B190/ 150190/ 150260/ 220340/ 300440/ 400440/ 400
C808080808080