Title Image

Telekomunikaciona oprema

Limeni izvodni telefonski orman tip ITO na zid

  |   Orman tip ito, Telekomunikacioni ormani

Izvodni telefonski ormani ITO-1, ITO-2, ITO-3 i ITO-4 se postavljaju na mestu koncentracije kućne telefonske instalacije, na zid.Služi za smeštaj prbora za završavanje primarnih izvodnih kablova i za završavanje vodova kućne instalacije.Pod priborom se podrazumeva sve vrste regleta, kablovske glave za unutrašnju montažu kao i osigurački slogovi.

Izrada ITO ormana izvršena je u svemu prema važećim tehničkim uslovima za izvodne telefonske ormane(“PTT Vesnik” br.2/71).Orman je izrađen od dekapiranog čeličnog lima.Boja ormana je RAL 7032.Bravica ormana je metalna i poseduje univerzalni ključ koji ostaje blokiran u bravi nakon njenog otvaranja.Orman poseduje zaštitu po indeksu IP-54 od prskajućih voda i prašine pa se može koristiti i za spoljašnju montažu

Dimenzije (mm)ITO 1ITO 2ITO 3ITO 4
A/a630/590
630/590
630/590630/590
B/b290/250
400/360

670/630

870/830
C/c
140/125

140/125
140/125140/125