Title Image

Telekomunikaciona oprema

Nosač rezerve optičkog kabla L-400

  |   Pribor za vazdušne ADSS kablove

Nosač rezerve kabla za stub omogućuje sigurno smestanje rezerve ADSS kabla prečnika namotaja oko 400mm.Nosač ima podesive obruče za montažu na betonski ili drveni stub(korisnog prečnika 120-170mm).Koristan hvat snopa kablova je preseka oko 10cm2.Snop kablova je oslonjen u četiri tačke.