Title Image

Telekomunikaciona oprema

Stubna obujmica za ADSS kablove

  |   Pribor za vazdušne ADSS kablove

Tip: MSO ADSS
Materijal: DIN 17100 St 37-3
Standard: SRPS.N.F2.010

Stubna obujmica se koristi na stubovima telekomunikacionih mreža kao spona između samog stuba i ostalih elemenata potrebnih za postavljanje i pravilnu upotrebu provodnika. Površinska zaštita stubnih obujmica može biti galvanska ili toplo cinkovana u zavisnosti od zahteva Kupca.