Title Image

Telekomunikaciona oprema

Konzole za TT okna

  |   Montažna betonska okna i pribor

Urađeni su u svemu prema T.U. za nosače kablova u tt oknima i galerijama, «PTT vesnik»  br. 19/79.

1.Konzole za TT okna koje se kače na nosač konzole

Koriste se u pristupnoj mreži za bezbedno nošenje kablova i nastavaka u tt oknima i tt galerijama. Postavljaju se po zidovima u oknima i kablovskim tt galerijama

Izrađuju se u tri veličine:

1.L-200 mm

2.L-400 mm

3.L-600 mm

2.Nosači konzola za TT okna

Nosači konzola omogućuju postavljanje konzole za kablovsko okno na međusobnom razmaku od 30 cm  do  50 cm. Postavlja se na bočne zidove okana i galerija i pričvršćuje zavrtnjevima.

Izrađuju se u dve veličine:

1.L-1000 mm

2.L-1859 mm

3.Konzole za TT okna koje se kače direktno u zid

Koriste se u pristupnoj mreži za bezbedno nošenje kablova i nastavaka u tt oknima i tt galerijama. Postavljaju se po zidovima u oknima i kablovskim tt galerijama