Title Image

Telekomunikaciona oprema

Čelična pocinkovana FeZn traka za uzemljenje

  |   Pribor za uzemljenje

Materijal: Toplo valjana čelična traka (SRPS C.B3.550)

Obrada: Toplo pocinkovanje

Primena: Za uzemljenja energetskih nadzemnih vodova postrojenja industrijskih objekata, stambenih objekata i dr.

Pakovanje u koturovima po 50 kg; paleta 1.000 kg

Po standardu u telekomunikacijama obicno se koristi traka dimenzije 25x4mm … gde je 1m cca 0,8kg

Za nastavljanje trake se koristi UKRSNI KOMAD sa tri pločice

Ukrsni komad 60×60 – Electro Stella – rasveta i elektromaterijal