Title Image

Razvodne kutije tip KRp

Razvodne kutije tip KRp

  |   Telefonske uvodne kutije

Tipovi:   KRp 2×2, KRp 6×2, KRp 10×2, KRp 20×2

Izrađene su u svemu prema tehničkim uslovima za spojnice za nastavljanje simetričnih samonosivih tk kablova 18/79 Izmene i dopune T.U. za spojnice za nastavljanje simetričnih samonosivih tk kablova br.021-11260/86 i za njih je izdat ATEST ZJPTT br.021-296/03 od 04.04.2003

Upotrebljavaju se za izradu pravih i račvastih nastavaka samonosivih kablova sa izolacijom i omotačem od polietilena u nadzemnoj distributivnoj i nadzemnoj razvodnoj mreži.

 • Napravljene su od plastičnih masa (ABS ili polikarbonata)
 • One su UV stabilisane i otporne na velike temperaturne promene (ABS-do120˚C ; polikarbonat- do160˚C)
 • Model od polikarbonata je samogasiv po standardu UL 94 V-0
 • Sastoji se iz dva dela, kućišta i poklopca koji se može fiksirati da sam stoji u uspravnom položaju jednostavnim otvaranjem do graničnika
 • Kutija poseduje zaštitu od atmosferskih uticaja po indeksu IP54.
 • Kontaktni deo je izrađen u LSA tehnologiji(rastavna regleta sa konektorskim elementima) ili tehnologiji šraf-šraf.
 • Uvođenje kablova se vrši kroz uvodne gumene dihtunge
 • Razvodne kutije se mogu montirati na betonska i drvena uporišta
 • Uz kutije isporučujemo i materijal za montažu

SPISAK SITNOG MONTAŽNOG MATERIJALA:

 1. Vijak za drvo 4×60 mm- 3 kom
 2. Podloška Ø4mm -3 kom.
 3. Tipl Ø6mm-3 kom.
 4. Puž-šelna Ø60-Ø215 mm -1 kom
 5. Konzola za betonski stub
 6. Vijak M5x10 mm-3 kom

UPUSTVO ZA MONTAŽU

1)  Otvaranje i zatvaranje kutije

Bravica kutije se nalazi na poklopcu i pomoću nje se vrlo lako otvara/zatvara kutija i dobro priteže poklopac.Dihtovanje kutije omogućuje sunđerasta guma u žljebu poklopca.

 1. Otvaranje kutije se vrši okretanjem bravice za ¼ kruga,tako da zarez bude vertikalan, gde se nakon otvaranja poklopac može, uz pomoć šarki, zadržati horizontalno u 3 položaja(po potrebi).
 2. Zatvaranje kutije se vrši tako što se zarez vrati u horizontalan položaj i pritiska poklopac dok se ne čuje da je zatvoren.

2)  Pričvršćivanje kutije na drvena i betonska uporišta

Pričvršćivanje kutije na zid ili drvenu podlogu vrši  se kroz otvore u produžecima kutije. U gornjem produžetku nalazi se jedan a u donjem dva otvora.Za slučaj zida predhodno ubaciti plastične tiplove u zid pa prišrafiti vijkom kutiju, obavezno koristiti podloške.

3)  Uvlačenje kablova

Kablovi se uvlače u kutiju tako što se uvodni dihtunzi pažljivo probuše malim šrafcigerom, pa se kabl provuče kroz njih pazeći pritom da se ne izvuče dihtung iz svog ležišta.

Nabacivanje žila na konektorsku regletu se vrši alatom za KRONE regletu

4) Premošćenje i uzemljenje ekrana kablova

Premošćenje ekrana kablova se vrši tako što se na svakom kablu tipa TK59U prvo odvoji uže zajedno sa omotačem od jezgra kabla.Na delu između omotača jezgra i omotača užeta kabla rasparati omotač jezgra kabla (pošto je nemoguće odvojiti omotač od ekrana ) u dužini od 10 mm sa bočne strane tako da žabica nalegne na najtanji deo omotača. Odvojiti ekran od jezgra toliko da može da se umetne krak žabice prespajača, koja se potom steže za ekran i ostvaruje kontakt.

Premošćenji ekrani kablova su dovedeni na sabirni vijak kojim se ostvaruje uzemljenje cele kutije povezivanjem na neko zemljovodno telo.