Title Image

Patch paneli

Patch paneli

  |   Pribor za završavanje optičkih kablova

PATCH PANELI

Ovi paneli su namenjeni za montažu u 19“ ormanu ili ETSI kabinetima i koriste se u telekomunikacionim mrežama za terminaciju(završavanje) i nastavljanje optičkih kablova.Svi paneli su predviđeni za montažu u stanicama prenosa(Rek ormani) ili u prostorijama korisnika (in-door).

  1. Patch paneli su predviđeni za montažu na šinama i imaju zato predviđene nosače(19” i ETSI standard).Svaki nosač ima dva položaja dublji i plići u zavisnosti od potreba.
  2. Klizni paneli – deo panela sa konektorima i kasetom za splajs se može izvući napred kako bi se omogućio nesmetan rad i pristup delu za manipulaciju (deo sa splajs kasetama i pigtailovima).
  3. Dubina patch panela je 230mm, i omogućuje nesmetano uvođenje kabla, kako ne bi došlo do savijanja istog i degradacije vlakana, a ujedno i minimalni prostor u Rek ormanima.
  4. Visina panela je 1U
  1. Patch paneli omoguću uvođenje maksimalno 4 kabla, od kojih dva mogu da se uvuku pod uglom od 45°.
  2. Uvođenje kablova je sa zadnje strane, kroz gumene uvodne dihtunge,
  3. Pri uvođenju kablova postoji držač rasteretnog elementa.
  4. Paneli su ekipirani sa odgovarajućim brojem splajs kaseta i pigtailova. Paneli za terminiranje ili završavanje mogu biti kapaciteta 12 ili 24 optičkih konektora.
  1. U zavisnosti od potreba korisnika panali mogu biti ekipirani sa odgovarajucim adapterima(SC, APC, PC, FC, E2000 ) simplex ili duplex, singlmodni ili multimodni.
  2. Patch paneli imaju odgovarajući broj splajs kaseta za smeštaj 12 splajseva (termoskupljajućih spojeva) na optičkim vlaknima sa predviđenim prostorom za odlaganje rezerve optičkih vlakna