Title Image

Telekomunikaciona oprema

Pocinkovane FeZn cevi za zaštitu kablova

  |   Pribor za zaštitu kablova

Zaštita kablova na mostovima, ispod korita, vodotoka i kanala, u zemlji, za ulaz kablova u objekte.

NazivSpoljašni prečnik (mm)Debljina zida (mm)Dužina cevi (m)
Cev FeZnØ76,13.656.0
Cev FeZnØ114,34.56.0

Na krajevima cevi su narezani navoji sa mufom(po jedan se isporučuje navrnut na cev)