Title Image

Telekomunikaciona oprema

TT i SS kablovske glave za spoljnu montažu

  |   Železnički program

TIPOVI:

 EP-20X2 SM sa regletama lem-šraf

EP-SM sa DIN šinom

-Kućište i vratanca su urađeni od silumina(AlSi12Cu. 01JUS C.C2.300) i zaštićeni lak bojom.

-Uvodna cev je od mesingane bezšavne cevi prečnika 22 mm (po zahtevu i tipu kabla moze se korigovati)
-Uvlačenje sekundarnih kablova se vrši kroz PG uvodnike (po zahtevu i tipovima kablova moze se korigovati)
-Uz glavu se isporučuje kompletan pribor za pričvršćivanje na uporište

-Kablovska glava je ekipirana sa regletama tip “lem-šraf” kapaciteta 10×2-2 kom

-Plastični deo reglete je urađen je od PBT sa 30% staklenih vlakana

-Metalni kontakti reglete su uradjeni od mesinga sa dve vrste zastite, siljci su kalaisani a vijci niklovani

EP-20×2 SM sa regletama lem-sraf

-Kablovska glava moze biti i bez regleta samo sa DIN šinom

EP-SM sa DIN sinom