Title Image

Telekomunikaciona oprema

Kablovi za prespajanje uzemljenja

  |   Sitan montažni materijal

Tipovi: L-200-2.5mm2, L-500-2.5mm2, L-500-16mm2

Koriste se za prespajanje ekrana kod kablova sa termoplastičnom izolacijom.

Model L-200-2.5mm2: dužina 200 mm, jedan kraj kalaisana mesingana žabica(“krokodilka”) drugi kraj kalaisana mesingana stopica sa rupom Fi 5.3 mm izrađena po standardu DIN46211, poprečni presek licnastog provodnika 2.5 mm2(žuto-zelene boje).

Model L-500-2.5mm2:  dužina 500 mm, oba kraja kalaisana mesingana žabica(“krokodilka”), poprečni presek licnastog provodnika 2.5 mm2(žuto-zelene boje)

Model L-50016mm2:  dužina 500 mm, oba kraja kalaisana mesingana žabica(“krokodilka”), poprečni presek licnastog provodnika 16 mm2(žuto-zelene boje)