Title Image

Telekomunikaciona oprema

Prolazna hvataljka za ADSS kablove do 100m

  |   Pribor za vazdušne ADSS kablove

Tip: PS 1500
Materijal: Poliamid
Standard: NF C 33-040 | EN 50483-3

NOSEĆA STEZALJKA PS 1500

Noseća stezaljka PS 1500 se primenjuje za noseće prihvatanje NN SKS-a sa izolovanim nosećim provodnikom. Prihvatanje se vrši preko nosećeg provodnika (16mm2 – 71,5mm2). Otporna je na atmosferske, mehaničke uticaje i UV zračenje jer je izrađena od materijala velike mehaničke čvrstoće i postojane strukture. Omogućava ugao skretanja trase do 30°. Montaža se vrši bez dodatnih alata. Stezaljka ne sadrži delove koji mogu otpasti na visini.

NOSEĆA STEZALJKA PS 1500