Title Image

Telekomunikaciona oprema

Betonski stubići za obeležavanje trase

  |   Betonska TT galanterija

Izrađeni u svemu prema T.U.za stubiće za obeležavanje trase- PTT Vesnik br.24/68

i Izmene i dopune T.U.za stubiće za obeležavanje trase kabla – br.021-8095/8 od 18.10.1984.g.

Koriste se u pristupnoj mreži kao reperi za kotiranje karakterističnih tačaka duž trase kabla kao što su nastavci, promene pravca, prelazi , pojačavači i sl.

1.Betonski stubić tip-T 200×200/150×150/600

Pločica sa natpisom može biti po želji kupca (natpis i materijal -Al ili Ms)

2.Betonski stubić tip OK 12x12x1200