Title Image

Telekomunikaciona oprema

Prikljucni stubići tip PS

  |   Telefonski priključni stubići

Urađeni su u svemu prema T.U. za razvodne ormane za spoljnu montažu, «PTT vesnik»  br. 7/85 i 12/86, i T.U za spojnice za nastavljanje simetričnih samonosivih telekomunikacionih kablova. «PTT vesnik»  br. 18/79 i 18/87

Upotrebljava se za priključenje telefonskih kablova sa izolacijom i omotačem od polietilena (podzemna razvodna mreža) na kući korisnika, i njihovo povezivanje sa instalacionim kablovima kućne instalacije.

  • Konstrukciju ovih stubića čine: telo stubića sa kutijom iz jednog dela, poklopca kutije i poklopca stubića
  • Svi delovi stubića su urađeni su od silumina i zaštićeni postupkom plastifikacije.
  • Na poklopcu je trajna oznaka operatera(po zahtevu ), proizvođača i tipa stubića.
  • Kutija stubića poseduje zaštitu od atmosferskih uticaja po indeksu IP54, sa sistemom koji sprečava kondenzaciju vlage.
  • Kutija poseduje meheničku čvrstoću po indeksu IK06
  • Kontaktni deo je izrađen u LSA tehnologiji(rastavna regleta IDC sa konektorskim elementima odgovarajućeg kapaciteta shodno stubiću) ili cat.5 –KRONE HIGHBAND kompatabilna, odgovarajućeg kapaciteta
  • Uvođenje kablova se vrši kroz uvodne gumene dihtunge
  • Na svim kablovima je omogućeno uzemljenje ekrana i pouzdano učvršćivanje
  • Uz stubić prilažemo sav potrebani montažni materijal