Title Image

Telekomunikaciona oprema

Liveno gvozdeni poklopci za TT okna

  |   Montažna betonska okna i pribor

Izrađeni su u svemu prema Evropskom standardu EN-124 i tehničkim uslovima za izradu i isporuku lakih i teških poklopaca za kablovska okna- PTT Vesnik br.7/64.i tehničkim uslovima za dvojne poklopce za

okna tt kanalizacije– PTT vesnik br. 19/75

Koriste se u pristupnoj mreži za zatvaranje okana kablovske TT kanalizacije i TT galerije i treba da spreče prodiranje vode i prljavštine u kablovsku kanalizaciju pri atmosferskim padavinama i pranju ulica.

Izrađuju se od sivog  liva (JUS C.J2.020).

Paleta proizvoda:

1.RAM+POKLOPAC   600X600;125KN   ZA MONTAŽNO OKNO PO-1; br. poklopaca 1     dim. 600×600

2.RAM+POKLOPAC   600X1200;125KN   ZA MONTAŽNO OKNO PO-2; br. poklopaca 2     dim. 600×600

3.RAM+POKLOPAC   800X1000;125KN ili 250KN   ZA MONTAŽNO OKNO DO-1; br. poklopaca 2     dim. 800×500

4.RAM+POKLOPAC   800X1500;125KN ili 250KN ZA MONTAŽNO OKNO DO-2; br. poklopaca 3     dim. 800×500

5.RAM+POKLOPAC   800X2000;125KN ili 250KN   ZA MONTAŽNO OKNO DO-3; br. poklopaca 4     dim. 800×500

6.RAM+POKLOPAC   800X800;125KN ili 250KN  ZA OKNO POSTOLJA MSAN-ova ; br. poklopaca 1     dim. 800×800