Title Image

Telekomunikaciona oprema

Montažna betonska TT okna

  |   Montažna betonska okna i pribor

TIP OKNA

DIMENZIJE OKNA (cm)

DUŽINA

ŠIRINA

DUBINA

PROJ POKLOPACA

ŠIRINA POKLOPACA

PO-1

60

60

100

1

60×60

PO-2

120

60

100

2

60×60

DO-1

100

80

100

2

80×50

DO-2

150

80

100

3

80×50

DO-3

200

80

100

4

80×50

PO-privodno okno DO-distributivno okno

Izrađeni su u svemu prema T.U.  za privodna okna kablovske kanalizacije PTT Vesnik br. 10/83. i Uputstvo za projektovanje i izgradnju privodne i distributivne tt kanalizacije Telekom Srbija br. 12327 od 18.04.2005.g.

Koriste se u pristupnoj mreži za lakšu izgradnju nove pristupne i transportne mreže, jednostavno proširenje postojeće pristupne i transportne mreže, bržu i lakšu zamenu postojećih tt kablova, popravku kablova u slučaju smetnji a da se pritom ne oštećuje površina ulice, ne ometa saobraćaj i ne vrši iskop.

Beton MB-30

Dno okna tip PO-1 600×600
Zidni segment gornji 500mm visine za okno PO-1
Betonsko montazno okno tip DO-1 800x1000x1000
Zidni segment donji 500mm visine za okno PO-1
Betonsko montazno okno PO-2 600x1350x1000mm
Betonsko montazno okno DO-2 800x1500x1000mm
Betonsko montazno okno DO-3 800x2000x1000mm