Title Image

Telefonski priključni stubići

  |   Telefonski priključni stubići

Prikljucni stubići tip PS

Urađeni su u svemu prema T.U. za razvodne ormane za spoljnu montažu, «PTT vesnik»  br. 7/85 i 12/86, i T.U za spojnice za nastavljanje simetričnih samonosivih telekomunikacionih kablova. «PTT vesnik»  br. 18/79 i 18/87 Upotrebljava se za priključenje telefonskih kablova sa izolacijom i omotačem od polietilena (podzemna razvodna mreža)...

Saznaj više
09 август