Title Image

Telekomunikaciona oprema

Donacija-Predškolska ustanova „Jezerce“-RESNIK

  |   Novo

05.09.2022

U skladu sa društveno odgovornim ponašanjem usvojenim u aktima privrednog društva ELPOS d.o.o., učestvovali smo u donaci izrade i postavljanja novih ljuljaški u predškolskoj ustanovi „Jezerce“ u Resniku.Realizacija ove donacije potvrdjuje naše ubeđenje da je održivost naše nacije jedino moguće kroz stimulaciju nataliteta i kvaliteta života mladih roditelja i njihove dece.Već više decenija naši zaposleni su stimalisani za novorođenčad, a ovom akcijom želimo da izmamimo barem još neki dečiji osmeh koji nema cenu.