Title Image

Telekomunikaciona oprema

Betonski stubići za obeležavanje strujnih kablova

  |   Betonska TT galanterija

Armirano betonski stubić-marker u obliku slova T, sa zarubljenih vrhom.Dimenzije 120x120x1200mm

Oznaka munje je utisnuta u betonu i ofarbana crvenom bojom.