Title Image

Telekomunikaciona oprema

Sonde za uzemljenje

  |   Pribor za uzemljenje

Sonda za uzemljenje se sastoji od cevnog uzemljivača sa zašiljenim vrhom u tehnologiji „gužvanja“ i obujmice(šelne) kojom se obezbeđuje galvanska veza sa pocinkovanom trakom.

Standardne dimenzije sone je 2″x1,5m … po zahtevu možemo isporučiti i drugačije dimenzije cevnog uzemljivača.

Obujmica za sondu