Title Image

Telekomunikaciona oprema

Ostali proizvodi

  |   PSK Pribor
R.b.Naziv proizvoda

1

SONDA ZA UZEMLJENJE 1/2˝ X 1500

2

SONDA ZA UZEMLJENJE 2˝ X 1500

3

SONDA ZA UZEMLJENJE 2˝ X 2000

4

SONDA ZA UZEMLJENJE 2˝ X 3000

5

SONDA ZA UZEMLJENJE 2,5 X 3000

6

SONDA ZA UZEMLJENJE 3˝ X 1500

7

SONDA ZA UZEMLJENJE 3˝ X 3000

8

LIM OLOVNI ≠2 i ≠2,5 X 500

9

LIM OLOVNI ≠2 i ≠2,5 X 1000

10

LIM OLOVNI ≠3 X 1000

11

KALAJ 35%

12

KALAJ SA KALIFONIJUMOM-TINOL ŽICA

13

ALU-LEM

14

KALAJ 60%

15

KADMIJUM LEM

17

ŠTITNIK ZA STUB ≠3X45 X 45 X 3000

20

TRAKA POCINKOVANA

21

PERFORIRANA TRAKA

22

MASA KABLOVSKA CRNA

23

NAGLAVNE SLUŠALICE

24

ISPITNE TELEFONSKE KOMBINACIJE

25

TRAGAČ PARICA-“PILE”

26

PENJALICE ZA DRVENO TT UPORIŠTE

27

PENJALICE ZA BETONSKO TT UPORIŠTE

28

OPASAČ MONTERSKI

29

CEVČICE PAPIRNE 0.4-1.2 MM

30

CEVČICE PLASTIČNE 0.4-1.2 MM

31

VOŠTANI KANAP TIP 3, 5 i 7