Title Image

Telekomunikaciona oprema

Orman IROS od Al lima

  |   Limeni, Telekomunikacioni ormani

Urađeni su u svemu prema Tehnički uslovi za samostojeće razdelnike za ruralna područja ( PTT Vesnik 4/88 ) i samostojeći izvodno razvodni kablovski orman ( Izdanje ZJ PTT saobraćaja, 1996 godina ) i za njih je izdat atest RATELA br.021-5837 od 30.06.1998. god.

Kablovski orman tipa IROS namenjen je za razvod, odnosno završetak primarnih kablova telefonske mreže i/ili sekundarnih podzemnih kablova.Pored toga služi i za montažu pretplatničkih uređaja.IROS-3 se može iskoristiti i za montažu kablovskih razdelnika kapaciteta do 100×2.

Vrsta ormana

 

Mogućnost montaže max

Dimenzije kutije (mm)

Visina stuba

Izvod

Nastavak

Razdelnik

a

H

h

 

IROS 1

30×2+

25×4

320

280

160

600

IROS 2

40×2+

50×4

320

380

160

600

IROS 3

100×2

320

520

160

600

  • Konstrukciju ovih ormana čine: orman, noseći stub i temeljni deo
  • Orman sa vratima i noseći stub urađeni su od Al lima sa ojačanjima i zaštićen lak bojom
  • Temeljni deo izrađujemo u dve verzije: Betonsko postolje i temeljnu ploču.Temeljna ploča je izrađena od silumina i zaštićena lak bojom.Za obe verzije temeljnog dela montaža nosećeg stuba je ista
  • Montažna ploča u ormanu je od čeličnog dekapiranog lima tako perforiranog da se na njega može montirati bilo koja oprema i to odvrtkom. Na njoj je montirana sabirnica uzemljenja
  • Uvlačenje kablova u orman je izvedeno kroz gumene uvodne dihtunge
  • Ventilacija ormana je izvedena sa po dva otvora u gornjoj i donjoj zoni koji su zatvoreni mrežicom
  • Uz orman isporučujemo sav potreban pribor za montažu ormana i opreme u njemu