Title Image

Orman tip ro

  |   Orman tip ro, Telekomunikacioni ormani

Razvodni telefonski orman tip RO na zid

Razvodni telefonski ormani RO-1, RO-2, RO-4, RO-6, RO-8 i RO-12 se postavljaju na mestu koncentracije kućne telefonske instalacije, na zid. Služi za smeštaj pribora za završavanje, račvanje i ranžiranje instalacionih kablova.Pod priborom se podrazumeva sve vrste regleta i višeparični konektori. Izrada RO ormana izvršena je u svemu...

Saznaj više
24 јул