Title Image

Telekomunikaciona oprema

Kablovske glave za unutrašnju montažu U-30×2

  |   Kablovske glave, Kablovske glave za unutrašnju montažu, Papirna izolacija zila

Kućište i poklopac su urađeni od mesinganog ili čeličnog dekapirnog lima

Zaštita od korozije je urađena kalaisanjem (toplotnim postupkom)

Priključna ploča je urađena od poliestera sa 30% punioca

 Spojnice (ušice) su urađene od mesinga sa antikorozivnom zaštitom

 Izolacija kućišta je urađena od natron papira debljine 200 mikrona

 Ranžirna letvica je izrađena od pertinaks ploče debljine 3 mm

 Uvodna cev je od mesingane bezšavne cevi

 Uz glavu se isporučuje kompletan pribor za pričvršćivanje uporišta bilo koje vrste