Title Image

Telekomunikaciona oprema

Zaštitna račvasta spojnica TRS

  |   Račvaste
Spojnica

Prečnik provodnika

0.4 0.6 0.8 0.9
TRS-25 60X4 40X4 30X4 19X4
TRS-35 175X4 100X4 60X4 40X4
TRS-50 350X4 225X4 150X4 85X4
TRS-65 600X4 400X4 200X4 150X4
TRS-80 900X4 600X4 250X4

Upotrebljava se za zaštitu spojnica sa olovnim omotačem tipa TORS od mehaničkog oštećenja. Prostor između unutrašnje (olovne) i zaštitne (livene) spojnice ispunjava se crnom kablovskom masom. Spojnica je izrađena od sivog livenog gvožđa. Sastoji se iz gornjeg i donjeg dela, poklopca i dve obujmnice a na proširenom delu spojnice ima i drveni umetak-čep. Sve površine zaštićene su od korozije bitumeniziranjem, dok su svi zavrtnji pocinkovani.