Title Image

Telekomunikaciona oprema

Čepovi za PVC i Pe cevi

  |   Pribor za pe i pvc cevi

1.Čepovi za PVC cevi

Tipovi: Ø75 i Ø110

Čepovi za zatvaranje PVC cevi(prosti i složeni) su izrađene u svemu prema tehničkim uslovima za čepove za cevi kablovske kanalizacije (ZJPTT br.021-12556/80 od 16.10.1980).

Čepovi sprečavaju prodiranje prljavštine i insekata u unutrašnjosti PVC cevi kablovske kanalizacije.

  1. Čepovi za zatvaranje PVC cevi(prosti) služe za zaptivanje slobodnih cevi  kablovske kanalizacije(bez uvučenih kablova)Izrađuju se brizganjem od polietilena.
  2. Čepovi za zatvaranje PVC cevi(složeni) služe za zaptivanje zauzetih cevi  kablovske kanalizacije(sa uvučenim kablovima)Izrađuju se od gume u obliku čepa koji ima kružno urezane prstenove dubine 9 mm raznih preseka. Tvrdoća gume je 45(sho A).Gumeni čep iznutra ima mehaničko ojačanje u vidu čelične opruge koja je galvanski zaštićena i omogućuje pritezanje čepa na ivice cevi.

2.Gumeni čepovi za Pe cevi

Tipovi: Ø50, Ø40 i Ø32

Čepovi za zatvaranje Pe cevi(prosti) su izrađene u svemu prema tehničkim uslovima za čepove za cevi kablovske kanalizacije (ZJPTT br.021-12556/80 od 16.10.1980).

Čepovi sprečavaju prodiranje prljavštine i insekata u unutrašnjosti Pe cevi kablovske kanalizacije.Izrađene su od kvalitetne gume tvrdoće 50 Sho A.