Title Image

Telekomunikaciona oprema

Prsten fiksirajući (fiksator) za cevi Fi 110

  |   Pribor za pe i pvc cevi
Tipovi:  Ø110/ 3xØ40;  Ø110/ 3xØ32;  Ø110/4xØ32;  Ø110/ 2xØ40 + 2xØ32

Fiksatori za PVC cev Fi 110 su izrađene u svemu prema tehničkim uslovima za čepove za cevi kablovske kanalizacije(složeni čepovi) (ZJPTT br.021-12556/80 od 16.10.1980).

Upotrebljava se za fiksiranje optičkih Pe cevi uvučenih u cev TT kanalizacije(Fi 110 mm). Sa montažom fiksatora možemo slobodno provlačiti optički kabl da se cev ne pomera. Pored toga može se kabl skicirati i uneti u tehničku dokumentaciju po položaju cevi u fiksatoru. Proizvodimo sve moguće kombinacije kako se to vidi sa slike. Sastoji se od gumenog dela izrađenog od gume tvrdoće 40 šora.Spoljne ploče izrađuju se brizganjem od polietilena.