Title Image

Telekomunikaciona oprema

Nosači za više cevi PVC i Pe

  |   Pribor za pe i pvc cevi

1.Nosači za više PVC cevi

Tipovi: Ø75 i Ø110 za 2, 3, 4, 6 i 8 cevi

Nosači za PVC cevi se izrađuju brizganjem od polietilena.Služe za pravilno razmeštanje više PVC cevi položenih jednih pored drugih.Osnovni model je nosač za 2 cevi a ostali modeli se dobijaju sklapanjem više nosača za 2 cevi.

2.Nosači za više Pe cevi

Tipovi: Ø32, Ø40 i Ø50 za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 cev

Nosači za Pe cevi se izrađuju brizganjem od polietilena.Služe za pravilno razmeštanje više Pe cevi položenih jednih pored drugih.Osnovni model je nosač za 1 cev a ostali modeli se dobijaju sklapanjem više nosača.