Title Image

Telekomunikaciona oprema

Nosač za dve cevi Fi40mm u kanalizacionim kolektorima

  |   Pribor za pe i pvc cevi

Mesto primene

Za montažu 2 Pe cevi Fi 40mm u kanalizacionom kolektoru.

Konstrukcija

Nosači za Pe cevi(cevi kablovske kanalizacije) u kanalizacionim kolektorima su kostrukciono izvedeni tako da omogućavaju prihvat dve Pe cevi spoljnjeg prečnika Fi40 mm.

Nosači cevi imaju sigurnosni poklopac koji sprečava  smicanje cevi u kanalizacionim kolektorima usled naleta prljavština.Poklopac  ima ušice, sa oba kraja, koje omogućuju radniku demontažu nosača.

Postolje nosača ima oblik takav da omogućava montažu nosača na ovalni svod kanalizacionog kolektora.

Nosač se vezuje za zid kolektora jednim vijkom od nerđajućeg čelika(prohroma) M6x30 po standardu SRPS M.B1.120 , sa pripadajućim metalnim prohromskim anker tiplom M6x25.

Materijal

Nosači su izrađeni od polietilena koji nije podložan dejstvu agresivne sredine kao što je kanalizacioni kolektor.Sirovine koje se koriste za izradu nisu od recikliranog materijala.

Boja nosača je zelena RAL 6035.